Takahashi

Shinkichi Takahashi (1901-1987) är en av 1900-talets främsta japanska poeter. I denna volym presenteras ett urval om 67 dikter sin ger en bild av både djupet och spännvidden i hans verk. Dikterna är tolkade av Casper Verner-Carlsson och Lennart Nyberg. Vinjetter/formgivning Håkan Blomkvist.

“Shinkichi Takahashi” /…/ är en av Japans största moderna poeter och uttolkare av zenbuddhismens lära, även om han är skeptisk till ordens möjligheter att förmedla dess livssyn, inte minst till västerlänningar. Må vara, men denna eleganta formgivna bok är ändå stimulerande läsning med sina annorlunda metaforer och tidlöst pregnanta och starkt visuella bilder.”

Ulla Siljeholm Sambindningen nr. 19/1996, Bibliotekstjänst

Länkar

  • Borrby Bokby
  • NOFF/ Nordiska Oberoende Förlags Förening
  • ÖSKG
  • Zenit